Utgivningar

Vi hjälper dig att ge ut ditt manus


Upper Room Förlag anlitar

Ateljé Ann-Charlotte Englund

för design av omslag samt sättning av inlagor. Ateljén konverterar originalmanus till ePub.

Vi trycker våra titlar hos Publit samt i Polen.

Vi distribuerar våra titlar via lager hos Förlagssystem samt via fraktbolag.

Vi säljer våra titlar i egen webbshop samt hos återförsäljare:

Boksalen

Adlibris

Bokus

Vi gör reklam för våra titlar via egen hemsida samt via sociala medier.

Förlaget besöker regelbundet mässor.

Avtalsförfattare får månatliga säljrapporter och hjälp med bokföringen via vår inköpta tjänst från Adane Redovisningsbyrå.


Författare erbjuds utgivning med efterskottsroyalty, vilken är 50% av vinsten från titelns försäljning.

Förlaget gör först avdrag för kostnader i samband med tryck, pliktexemplar, databaskostnader.

För att se våra utgivna titlar:

Håll muspekaren över Utgivningar i menyn så fälls listan ut.

UTGIVNINGSINFORMATION

Upper Room förlag arbetar efter en franchiseavtalsmodell som bygger på de riktlinjer som Sveriges Författarförbund, SFF, har antagit. Det som skiljer vårt avtal från många andras är att vi har en så kallad nettofördelning för beräkning av royalty. Det innebär att vi först drar av kostnader för tryck, frakt och andra kostnader samt eventuella rabatter, som bokförsäljningen för med sig och därefter delar 50/50 på det som blir kvar, dvs vinsten. Det gör att oavsett om boken säljs till någon av våra återförsäljare eller till slutkund kan du lita på att vi delar lika på vinsten. Vi brukar avtala om en startkostnad på 6000 kr inkl. moms, vilket avser sättning av text och omslagsframställning (gäller både tryckt bok inkl. e-Bok eller endast e-Bok), samt utgifter för databaser och publiceringskostnader. För redigeringsarbete utöver vanliga rättningar tar vi upp till 10000kr per avtalsperiod. Hur mycket tid för redigering det går åt är individuellt. Förlaget ombesörjer inskickande av pliktexemplar och katalogex till databashållare och återförsäljare. Vi betalar inte ut något förskottshonorar och tillämpar inte friexemplar. Redovisning av månadens försäljning sker månaden efter och utbetalning av royalty sker i slutet av redovisningsmånaden. e-Böcker redovisas kvartalsvis.


För att vara säkra på att ditt manus håller en textmässig kvalitet vill vi att du skickar textprov till oss. Se instruktioner längst ner på denna sida. Eftersom vi arbetar med en franchisemodell, behöver du inte gå igenom en antagningsprocess, som det kan vara hos många andra förlag, så länge som du skriver inom några av våra upplysande eller underhållande genrer: Historisk skönlitteratur, pedagogisk barnlitteratur, SF & fantasy (ej skräck) samt självbiografier. Du är så att säga "egenutgivare" men i ett förlags namn och åtnjuter samtidigt alla de fördelar som det innebär att ha alla databaser och säljkanaler klara. Vi marknadsför din bok och dig som författare på vår hemsida. Du kan när du vill köpa egna exemplar (minst 12 ex) till självkostnadspris (tryckpris) plus 20% för våra omkostnader samt frakt 120 kr. När du säljer egenköpta böcker behåller du 100 % av vinsten själv.


Dessutom förväntar sig UPPER ROOM FÖRLAG att du:


 • är 18 år eller äldre
 • garanterar att det du skrivit är producerat av dig själv
 • är villig att via BankID, sms eller touch underteckna avtalet digitalt via Assently efter inbjudan från oss till din e-post
 • är villig att medverka i utgivningsprocessen och är snabb på att svara på vår e-post till dig
 • är villig att delta i marknadsföringen av din bok genom att ta egna kontakter i ditt eget nätverk (du får länkar av oss)
 • är intresserad av förlaget och villig att delta i våra arrangerade aktiviteter om de ligger i närheten av där du bor
 • är aktiv och kommer med egna förslag om du har några och att föreslå vad som ska stå om dig på vår hemsida (vi tar gärna emot foton)
 • tar del av det material som vi skickar ut till dig som förlagets nyhetsbrev och förlagsskolans kursbrev
 • har dator, internetuppkoppling, mobiltelefon med kamera eller annan digital kamera för möjlighet att ge oss underlag för din bokföring
 • förstår att du överlåter ensamrätten att utge ditt manus under minst ett år till oss men att det fortfarande är din text och att det är du som är copyrightsinnehavare och innehållsansvarig.
 • är villig att låta oss få ett år på oss för att få fart på din försäljning innan du väljer att gå vidare
 • förstår att du betalar för vår service efter 30 dagars avtalsingående och för 12 exemplar av din bok (pliktexemplar, se nedan) och när som helst kan köpa din egen bok i minst 12 exemplar, när du vill och att du då behåller hela vinsten på försäljning själv, men inte får någon royalty för dessa böcker, nämnda i denna punkt. Kostnad för pliktexemplaren är beroende på utgivning (hårdpärm/mjukpärm). Vi ger dig offert på tryckkostnaden innan vi skriver avtal så att du vet vad det kommer att kosta. (Om ditt manus behöver extra redigeringsstöd tillkommer kostnader. Kontakta oss för offert!)


För vår del åtar vi oss att:


 • garantera din anonymitet om du vill skriva under pseudonym
 • skräddarsy ditt avtal: om du endast vill ge ut eBok faller tryckpunkterna bort nedanför
 • införa de ändringar i ditt manus som du önskar efter att du skickat in det till oss
 • formge boken och designa ett omslag utifrån dina önskemål och förslag
 • förlägga boken till UPPER ROOM FÖRLAG och förse boken med ISBN och EAN-kod
 • provtrycka boken så att du kan se hur inlagan kommer att se ut
 • införa de rättningar som du vill ha utifrån provtrycket (inte skriva om hela boken utan små rättningar)
 • trycka upp en startupplaga på förlagets bekostnad på 60 exemplar, varefter säljex trycks löpande vid behov (ej fast upplaga)
 • lämna in pliktexemplar till KB m.fl. och katalogex till Bokinfo (Barnlitteratur skickas även till Svenska Barnboksinstitutet och Barnboksbiblioteket) samt skicka två recensionsexemplar till BTJ (Bibliotekstjänst, BTJ avgör själva vilka som recenseras)
 • sätta ett F-pris på din bok som ger utrymme för tryckkostnad, rabatter till återförsäljare och nettovinst för oss att dela lika på
 • sätta ett skäligt utpris på din bok i vår egen bokhandel som kan konkurrera med nätbokhandlare i övrigt. Det ska löna sig att handla direkt från förlaget för alla förlagets kunder. Även dig. Vi lägger därför inte på lika mycket som våra konkurrenter på utpriset till kund. Dessutom vill vi kunna erbjuda fri frakt till slutkunder om de handlar över en viss summa.
 • förse dig med länkar till vår nätbokhandel och andra parter så att du själv kan marknadsföra dig och din bok
 • marknadsföra din bok via vår hemsida samt via våra affärskontakter Adlibris, Bokus, Förlagssystem och övriga nätbokhandlare
 • sälja din bok och ebok via vår hemsida samt via de återförsäljare som vi har avtal med (ADLIBRIS, BOKUS och FÖRLAGSSYSTEM)/ (AXIELL/PUBLIT/STORYTEL/NEXTORY/BOOKMATE/BOKON/DITO)
 • redovisa till dig varje månad hur många exemplar som sålts (för eBok innebär sålts även lånats ut på bibliotek, var tredje månad)
 • utbetala royalty till dig till det konto du har givit oss
 • redovisa alla dina kostnader och försäljningsintäkter som du får i samband med din bokverksamhet (du måste inte vara registrerad för moms)
 • stötta dig om du så önskar att själv ge ut efter minst ett år hos oss
 • låta dig vara kvar hos oss som avtalsförfattare under minst ett år (oavsett hur din försäljning artar sig) och därefter så länge vi båda önskar med en månads uppsägningstid (ett års garantitid med andra ord)
 • ge dig förmåner utöver det vanliga (några visar vi ovan under förmåner) samt tips på billigaste fraktsätt för paket och post
 • din bok inom ett år hamnar i LIBRIS - Databasen för Sveriges Bibliotek

 


Om du känner att du kan acceptera allt vi listat ovan - tveka inte: Skicka in ditt text-prov redan idag! Scrolla ner och läs mer!


Förklaringar av förkortningar:


ISBN - ett 13-siffrigt identifikationsnummer som används i databaser för böcker (börjar alltid med 978) i Sverige (åtföljs av 91) på vårt förlag (nästkommande siffror) för just din bok (två siffror) som avslutas med en kontrollsiffra (sista siffran).


EAN - en streckkod som skapas utifrån ISBN och som möjliggör skanning till datasystem för bokhandeln.


KB  mf.l. - Kungliga Biblioteket får in ett exemplar av varje bok som trycks i Sverige eller utomlands av svenska förlag. Vid upplagor över 30 exemplar skickas även pliktexemplar till de sex universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala. Eftersom förlaget trycker upp 60 exemplar av boken själva blir det automatiskt pliktexemplar till totalt sju bibliotek.


F-pris - det pris för boken som förlaget sätter i databasen hos Bokinfo där alla Bokhandlare i Sverige kan beställa från förlaget. På det lägger Bokhandeln på sin vinstdel och bokmomsen som är 6% för böcker och 25% för eBöcker. När förlaget säljer åt dig delar vi på vinstdelen också! Det kallar vi för bruttovinst. Men när andra bokhandlare och nätbokhandlare säljer din bok, delar vi lika på det vi får från dem. De kan ha mellan 10-20% rabatt på F-priset. Det kallar vi nettovinst. Vi visar tydligt i tabeller till dig hur det blir för just din bok med tryckkostnad, rabattavtal, F-pris, nettovinst och bruttovinst i din ROYALTYAVRÄKNING som du får varje månad.

Vad avgör om du behöver redigeringsavtal?


 

*om din text innehåller grammatiska meningsbyggnader som är onödigt krångliga


*om du behöver hjälp med strukturen av textmassan


*om du känner dig osäker på skrivregler


*om du har en funktionsnedsättning som tex, dyslexi men ändå brinner för att berätta


*om du själv känner att du inte har tid att gå igenom din text så grundligt själv


Känner du osäkerhet? Kontakta oss så återkommer vi med instruktioner hur du gör ett textprov av ditt manus.

Vad du kan göra för att slippa redigeringsavtal:


 


* be en kompis läsa igenom ditt manus och komma med synpunter


* gå med i en författargrupp på Facebbok och be om råd om du vill ha tips


* se till att du varierar ditt språk och inte upprepar dig i onödan


* ta bort onödiga ord. Ofta förekommer ordet "så" i onödan. Ibland missas ordet "att" för ofta


* fundera på om du kan förenkla dina meningar ytterligare - om du själv hackar i läsningen kan det vara ett tecken på att din text inte har tillräckligt läsflyt


* läs igenom texten en gång till och se om du har missat några stavfel. Mycket kan hittas när du kör rättstavningsfunktionen i word


* låt texten ligga oläst i ett par veckor/månader


* läs igenom texten en gång till och se hur du nu tänker. Sök efter trådar som inte löser sig. Fundera på om du behöver stuva om i texten. Dela upp texten i nya stycken?


* gör en storyline utifrån hur din text ser ut när du känner dig nöjd. Se om allt håller. Tänk igenom en gång till om du berättar lagom mycket, för lite eller för mycket

Copyright Upper Room Förlag 2019 - All rights reserved - Ansvarig för sidan Anders Englund - Design Ateljé Ann-Charlotte Englund