Majken

Majken Bahlenberg (1932-2018) arbetade som särskollärare och sagoberättare. Hon var utbildad  specialpedagog, talpedagog, bild- och symbolterapeut.

Under sin aktiva tid reste hon runt i hela Sverige på studiedagar för att lärarna vid hennes besök skulle lära sig hur sagor tar sig in i en barnkropp och blir till läkedom.